atstodyti


atstodyti
atstódyti 1. intr. atsitraukti, atstoti: Nuog ugnės uodai atstõdo Rod. | refl.: Anos (mergaitės) nuo jo ir atsistódo GrvT138. 2. tr. atstoti, ką pavaduoti: Duoną blėkosa kepam – kopūstų lapai neatstõdo [blėkos] Rod. 3. refl. silpti: Gluzdai (protas) atsistõdo Žrm. \ stodyti; atstodyti; įstodyti; nustodyti; pristodyti; sustodyti; užstodyti

Dictionary of the Lithuanian Language.

Look at other dictionaries:

  • nustodyti — intr. nustoti, liautis: Nenustodo lytie LKKXIV227(Grv). stodyti; atstodyti; įstodyti; nustodyti; pristodyti; sustodyti; užstodyti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • pristodyti — tr., intr. pristoti, prisikabinti: Gali tave da senis pristodyt, kai tu pasrėdysi Pls. stodyti; atstodyti; įstodyti; nustodyti; pristodyti; sustodyti; užstodyti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • sustodyti — intr. liautis ėjus, sustoti: Nu ir eina – kap ne sa[vo] kojos: čia sustodo, čia eina LKKXIII125(Grv). stodyti; atstodyti; įstodyti; nustodyti; pristodyti; sustodyti; užstodyti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • užstodyti — tr. užstoti, ginti: Kap vaikus (našlaičius) pakrivdinėja kas, apiekūnai žustõdo juos Rod. | refl.: Broliai žu savo sesulę žusistodė TDrIV224(Pls). stodyti; atstodyti; įstodyti; nustodyti; pristodyti; sustodyti; užstodyti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • įstodyti — intr. pasidaryti nariu, įstoti: Kap anys instõdė kalchozan, prašė trisdešims sotkų Rod. stodyti; atstodyti; įstodyti; nustodyti; pristodyti; sustodyti; užstodyti …   Dictionary of the Lithuanian Language